Zanimljivosti

Prometna pravila

Prometna pravila

Općenito o prometnim znakovima

Ceste se moraju obilježavati propisanim prometnim znakovima kojima se sudionici u prometu upozoravaju na opasnost koja im prijeti na određenoj cesti ili dijelu te ceste, stavljaju do znanja ograničenja, zabrane i obaveze kojih se sudionici u prometu moraju pridržavati  i daju potrebne obavijesti za siguran nesmetan tok prometa.

Prometnim znakovima moraju se obilježiti i opasnosti privremenog karaktera, osobito one koje nastanu zbog iznenadnog oštećenja ili onesposobljavanja  ceste, te privremena ograničenja i privremene zabrane u prometu, i ti se znakovi moraju ukloniti čim prestanu razlozi zbog kojih su postavljeni.

Prometni znakovi su: znakovi opasnosti, znakovi izričitih naredbi i znakovi obavijesti, s dopunskom pločom koja je sastavnim dijelom prometnog znaka i koja pobliže određuje značenje prometnog znaka ili bez nje, zatim prometna svijetla, oznake na kolniku, nogostupu i sl. te svjetlosne i druge oznake na cesti. Sudionici u prometu dužni su držati se ograničenja, zabrana i obveza izraženih pomoću postavljenih prometnih znakova.

Prometni znakovi postavljaju se i održavaju tako da ih sudionici u prometu mogu na vrijeme  i lako uočiti i danju i noću, tako da mogu pravovremeno postupiti u skladu s njihovim značenjem. Prometni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako njihovo značenje ne odgovara izmijenjenim uvjetima prometa na cesti ili zahtjeva sigurnost.

Na prometni  znak i na stup na koji je znak postavljen zabranjeno je stavljati bilo što što nije u vezi sa značenjem prometnog znaka. Zabranjeno je neovlašteno postavljat, uklanjati, zamjenjivati ili oštećivati prometne znakove i opremu ceste, ili mijenjati značenje prometnih znakova.

Na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost, postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.

Prometne znakove čitate od dolje prema gore(jer se često previdi dopunska ploča).

Prometni znakovi vrijede do prvog raskrižja!

Specifični oblici znakova:


 

Vezano uz prednost prolaska vozila na raskrižjima postoje tri prometna znaka specifičnog oblika. Zbog toga takav prometni znak možemo prepoznati gledajući ga s leđa. Pri tome vidimo samo njegov oblik i srebrnu  boju poleđine prometnog znaka. To nam je dovoljno da bi zaključili koji prometni znak ima vozilo koje nam dolazi sa bočne ceste ili iz suprotnog smjera.


Autoškola Mandić 1

Ilica 259, Črnomerec
Zagreb

tel: 01 / 3701 - 398
e-mail: mandic@megastart.hr

Autoškola Mandić 2

Av. Marina Držića 12a
Zagreb

tel: 01 / 3094 - 000
mob: 095 / 8880 - 127
e-mail: drziceva@megastart.hr

Autoškola Megastart Zagreb

Prisavlje 2, Boćarski dom
Zagreb

tel: 01 / 6609 - 035
e-mail: megastart@megastart.hr

Autoškola Megastart Sveta Nedelja

Dr. Franje Tuđmana 6
Sveta Nedelja

tel: 01 / 3370 - 613
e-mail: sv.nedelja@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Samobor

Gundulićeva 2 A
Samobor

tel: 01 / 3336 - 670
e-mail: samobor@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
Velika Gorica

tel: 01 / 6262 - 000
e-mail: v.gorica@megastart.hr

ZATVORI