Zanimljivosti

Prometna pravila

Prometna pravila

Zaustavljanje i parkiranje

Zaustavljanje vozila je svaki prekid kretanja vozila na cesti u trajanju do tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom.

Parkiranje vozila je prekid kretanja vozila u trajanju dužem od tri minute, osim prekida koji se čini da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se upravlja prometom.

Na cesti , na mjestu ,odnosno na prostoru namijenjenom za zaustavljanje i parkiranje vozila, te na posebno uređenoj prometnoj površini namijenjenoj za kretanje pješaka, ne smiju se ostavljati vozila koja se ne upotrebljavaju u prometu zbog dotrajalosti (neregistrirana i sl.) ili priključna vozila koja se u prometu koriste samo povremeno (lake i kamp prikolice i sl.),a ni drugi predmeti kojima se ometa tok prometa ili ugrožava okoliš.

Osnovna pravila zaustavljanja i parkiranja vozila

 • Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo na mjestu na kojem bi ono ugrožavalo sigurnost drugih sudionika u prometu ili predstavljalo smetnju za normalan tok prometa ili kretanje pješaka,
 • Vozač koji zaustavlja ili parkira vozilo na cesti dužan je zaustaviti ga, odnosno parkirati neposredno uz desni rub kolnika, a na cesti na kojoj se promet odvija samo u jednom smjeru - može ga zaustaviti ili parkirati uz desni ili lijevi rub kolnika,
 • U slučaju zaustavljanja ili parkiranja na javnoj cesti izvan naselja vozač je dužan uvijek kad za to postoji mogućnost, zaustaviti ili parkirati vozilo izvan kolnika,
 • Ako se uz desni rub kolnika nalaze tramvajske ili druge tračnice, vozač može zaustaviti ili parkirati vozilo uz lijevi rub kolnika,
 • Na zaustavljenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata, ako se time ometa kretanje drugih sudionika u prometu ili ako se ugrožava sigurnost prometa,
 • Prije nego što napusti vozilo, vozač koji ostavlja vozilo na cesti dužan je poduzeti sve mjere kojima se sprječava da vozilo samo krene s mjesta na kojem je ostavljeno ili da ga neovlaštene osobe stave u pokret (isključiti rad motora, zatvoriti prozore, zaključati vozilo i ključeve uzeti sa sobom i sl.).

Vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo:

 • na obilježenome pješačkom prijelazu i na udaljenosti manjoj od 5 m od tog prijelaza i na prijelazu biciklističke staze preko kolnika,
 • na dijelu ceste ispred prijelaza ceste preko željezničke i tramvajske pruge u istoj razini, i to na udaljenosti manjoj od 15 m od tih prijelaza,
 • na raskrižju i na udaljenosti manjoj od 5 m od najbližeg ruba poprečnog kolnika,
 • u tunelima, na mostovima, u podvožnjacima i na nadvožnjacima te na udaljenosti manjoj od 15 metara od mosta, tunela, podvožnjaka i nadvožnjaka,
 • na dijelu ceste u blizini vrha prijevoja i u zavoju gdje je preglednost ceste nedovoljna i gdje se vozila ne bi mogla obići bez opasnosti,
 • na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte na kolniku ili do neke zapreke na cesti, bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika - manja od 4 metra,
 • na biciklističkoj stazi, odnosno traci,
 • na nogostupu,
 • na dijelu kolnika koji je kao stajalište za vozila javnog prijevoza putnika obilježen oznakama na kolniku ili prometnim znakom,
 • na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog prijevoza putnika,
 • na mjestu na kojem bi parkirano vozilo onemogućilo pristup drugom vozilu radi parkiranja ili izlazak nekom već parkiranom vozilu.

Vozač koji zaustavi ili parkira vozilo tamo gdje je to prometnim pravilom ili znakom zabranjeno bit će kažnjen s 300 kn, a ako to učini na mjestu koje je rezervirano za osobe s invaliditetom kazna je 700 kn.

Prometni znakovi kojima se označuju mjesta na kojima vozač smije ili ne smije parkirati ili zaustavljati vozilo:


Označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno parkiranje vozila.

Označuje stranu ceste na kojoj je zabranjeno zaustavljanje i parkiranje vozila.

 

 

 

 

Označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje na neprane datume (dane).

Označuje dio ceste na kojem je zabranjeno parkiranje u parne datume (dane).

 

 

 

 

Označuje prostor koji je određen ili posebno uređen za parkiranje vozila.

Označuje prostor koji je uređen ili posebno urađen za garažiranje vozila.

 

 

 

 

Označuje mjesto u naselju s kojeg se ulazi u zonu u kojoj je trajanje parkiranja ograničeno bez obzira na to naplaćuje li se naknada ili ne.

Označuje mjesto u naselju na kojem se izlazi iz zone u kojoj je trajanje parkiranja ograničeno bez obzira na to naplaćuje li se naknada ili ne.

 

 

 

 

Označuje uklanjanje vozila "paukom" na mjestima na kojima je parkiranje ili zaustavljanje vozila prometnim znakom zabranjeno.

Označuju položaj parkiranja vozila.

 

 

 

 

Označuje prostor koji je određen ili je posebno uređen za parkiranje vozila s vremenskim ograničenjem.

Označuje mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila invalida.

 

 


Autoškola Mandić 1

Ilica 259, Črnomerec
Zagreb

tel: 01 / 3701 - 398
e-mail: mandic@megastart.hr

Autoškola Mandić 2

Av. Marina Držića 12a
Zagreb

tel: 01 / 3094 - 000
mob: 095 / 8880 - 127
e-mail: drziceva@megastart.hr

Autoškola Megastart Zagreb

Prisavlje 2, Boćarski dom
Zagreb

tel: 01 / 6609 - 035
e-mail: megastart@megastart.hr

Autoškola Megastart Sveta Nedelja

Dr. Franje Tuđmana 6
Sveta Nedelja

tel: 01 / 3370 - 613
e-mail: sv.nedelja@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Samobor

Gundulićeva 2 A
Samobor

tel: 01 / 3336 - 670
e-mail: samobor@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
Velika Gorica

tel: 01 / 6262 - 000
e-mail: v.gorica@megastart.hr

ZATVORI