Novosti i obavijesti

Promjene u Pravilniku

Promjene u Pravilniku

PRAVILNIK  O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA I ORGANIZIRANJA VOZAČKIH ISPITA TE NAČINU IZDAVANJA I ODUZIMANJA DOPUŠTENJA OVLAŠTENOM ISPITIVAČU

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se ovlaštenoj stručnoj organizaciji iz članka 206. Zakona.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje se putem autoškole, koja prijavljuje kandidata za polaganje ispita korištenjem računalnog programa.

Autoškola prijavljuje kandidata za ispit iz pojedinog nastavnog predmeta nakon što završi osposobljavanje prema propisanom planu i programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što je stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao to potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, gdje realizaciju programa potpisuje predavač, a ovjerava stručni voditelj autoškole.

Iznimno, autoškola može prijaviti kandidata za vozača na ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom i prije završetka osposobljavanja, a najranije ako mu je preostalo još pet nastavnih sati za B kategoriju vozila, a za ostale kategorije još tri nastavna sata do završetka minimalnog propisanog plana i programa, uz uvjet da se osposobljavanje završi najmanje 48 sati prije polaganja ispita.

Kandidat za vozača smije pristupiti polaganju ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom samo ako je u cijelosti završio propisani plan i program osposobljavanja.«.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom u pravilu se polaže na vozilu na kojem se kandidat osposobljavao, a iznimno kandidat može polagati ispit koristeći vozilo ovlaštene stručne organizacije ili vozilo iste ili druge autoškole.

Vozilo na kojem se polaže ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom mora udovoljavati uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, Programom vozačkog ispita i opremljeno u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju kandidata za vozače, odnosno u skladu s Pravilnikom o minimalnim standardima za rad autoškola.

Ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom provodi se na vozilu iz stavka 1. ovog članka na kojem nema krovne ploče za označavanje vozila autoškole.

Ovlašteni ispitivač tijekom provedbe ispita iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom za AM, A1, A2, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorije obvezan je koristiti sustav audio-video snimanja tijeka provedbe ispita koji je povezan s odgovarajućim tehničko-tehnološkim rješenjem satelitskog praćenja vozila (GPS) te pohranjuje sve podatke na posebnu memoriju (server), a koja mora biti stalno dostupna i nadležnom Ministarstvu.

Način postupanja ovlaštenih ispitivača iz stavka 4. ovog članka, način rada, način zaduživanja i razduživanja sustava audio-video snimanja, tehničko-tehnološkog rješenja za praćenje i unos podataka, način dostave, način pohranjivanja te način i rok čuvanja, pravo uvida u podatke te kome će se moći davati ti podaci, propisuje se općim aktom ovlaštene stručne organizacije.«.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/251

Urbroj: 511-01-152-20-16

Zagreb, 1. rujna 2020.

Autoškola Mandić 1

Ilica 259, Črnomerec
Zagreb

tel: 01 / 3701 - 398
e-mail: mandic@megastart.hr

Autoškola Mandić 2

Av. Marina Držića 12a
Zagreb

tel: 01 / 3094 - 000
mob: 095 / 8880 - 127
e-mail: drziceva@megastart.hr

Autoškola Megastart Zagreb

Prisavlje 2, Boćarski dom
Zagreb

tel: 01 / 6609 - 035
e-mail: megastart@megastart.hr

Autoškola Megastart Sveta Nedelja

Dr. Franje Tuđmana 6
Sveta Nedelja

tel: 01 / 3370 - 613
e-mail: sv.nedelja@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Samobor

Gundulićeva 2 A
Samobor

tel: 01 / 3336 - 670
e-mail: samobor@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
Velika Gorica

tel: 01 / 6262 - 000
e-mail: v.gorica@megastart.hr

ZATVORI