Autoškola

KOD 95, ADR - prijevoz opasnih tvari

KOD 95, ADR - prijevoz opasnih tvari

Periodička izobrazba i početna kvalifikacija vozača

2003. godine od strane europskog parlamenta i vijeća Europe usvojena je Direktiva 2003/59/EC koja propisuje obaveze država članica i država budućih članica EU oko početnih kvalifikacija i periodičnoj izobrazbi vozača za prijevoz robe ili putnika.

Člankom 10. utvrđena je i obveza svake članice ili buduće članice EU odrediti KOD zajednice (COD 95) kojim se posebno obilježava svaki vozač koji posjeduje CPC Driver certifikat (Certificate of Professional Competence) čime se dokazuje njegova početna kvalifikacija i periodička izobrazba.

Učilište Laura je 25.studenog 2013. godine pod klasom UP/I-340-01/13-07/25 i URBROJEM 530-05-1-2-13-2 dobilo ovlaštenje od Minstarstva pomorstva, prometa i infrastrukture za izvođenje početne i periodične izobrazbe vozača.

Rok primjene navedenih obaveza za RH je za prijevoz putnika stupio na snagu 01.07.2015. godina, a za prijevoz putnika stupa na snagu 01.07.2016. s tim da vozači koji sudjeluju u prometu u ostalim članicama EU moraju imati upisan KOD 95 već sada, bez obzira na krajnji rok za Hrvatsku.

Vozači motornih vozila

Svi vozači kojima je za upravljanje vozilima potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C, CE, D ili DE moraju steći početnu kvalifikaciju i redovito prolaziti obaveznu periodičku izobrazbu. Ukoliko samo polože vozački ispit, sama kategorija bez kvalifikacije i upisanog KOD 95 služi samo za prijevoz za osobne potrebe i ne može se zaposliti na radno mjesto vozača motornog vozila.

KOD 95

Stječe se:

 • Prekvalifikacijom (polaganjem razlike predmeta između svoje završene srednje škole i srednje škole vozača motornih vozila - u obrazovanju odraslih)

Periodička izobrazba - KOD 95

Predavanje traje 35 nastavnih sati, a dijeli se na prijevoz tereta i prijevoz putnika. Mora se ponavljati svakih 5 godina. Mogu pristupiti samo oni koji su položili C i CE kategoriju do 10. rujna 2009., a D kategoriju do 10. rujna 2008. godine. Svi koji su položili C,CE i D kategorije nakon spomenutih datuma moraju da bi pristupili periodičkoj izobrazbi moraju posjedovati svjedodžbu vozača motornog vozila ili početne kvalifikacije. Nakon odslušane periodičke izobrazbe dobivate Potvrdu sa kojom u nadležnoj policijskoj upravi izrađujete novu vozačku dozvolu sa upisanim KOD 95, pored kategorija.

Periodička izobrazba obavezna je za sve kvalificirane vozače motornog vozila!!!

Ukoliko ne posjedujete gore navedene kvalifikacije, upisom u Autoškolu na našem Učilištu pruža Vam se mogućnost kompletnog programa stjecanja potrebnih kvalifikacija za upravljanje teretnim vozilima ili autobusima.

Primjer vozačke dozvole u kojoj je upisan KOD 95:

 

Izgled vozačke dozvole sa kodom 95

ADR - Prijevoz opasnih tvari

Prijevoz opasnih tvariOsposobljavanje je namijenjeno osobama koje prevoze opasne tvari, primaju opasne tvari za transport, utovaruju ili istovaruju opasne tvari, te nadziru ili organiziraju rad vezan za prijevoz opasnih tvari. Jedan od osnovnih uvjeta sigurnog prijevoza i rukovanja opasnim tvarima je edukacija odnosno upoznavanje svih sudionika prijevoznog procesa s vrstama opasnih tvari, opasnostima njihova prijevoza i osnovnim načelima zaštite od tih opasnosti.

Uvjeti za upis
 • navršena 21 godina starosti
 • posjedovanje vozačke dozvole C1 (C) kategorije najmanje godinu dana, odnosno najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima vozača teretnog vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg
Trajanje programa4 dana + ispitni dan (ovisno o programu koji se sluša i polaže)
Dokumenti potrebni
za upis
 • osobna iskaznica
 • vozačka dozvola (C1, C kategorija najmanje godinu dana)
 • kopija postojećeg ADR-a (tečaj obnove znanja)
Završetak programaProvjera znanja u obliku testa
Isprava koja se stječePo završenom obrazovanju, polazniku se izdaje uvjerenje o položenom stručnom ispitu (izdaje se na 5 godina)

Dodatne informacije

 • Nastavna literatura je osigurana
 • Oblik rada je konzultativno-instruktivan
 • Program se izvodi prema Rješenju Ministarstva mora prometa, veza i infrastrukture

Cijena

Osnovni tečaj1.500,00 kn / 199,08 €
Dopunski tečaj za prijevoz u cisternama950,00 kn / 126,09 €
Dopunski tečaj za prijevoz klase 1700,00 kn / 92,91 €
Dopunski tečaj za prijevoz klase 7800,00 kn / 106,18 €
Tečaj obnove znanja osnovnog tečaja1.200,00 kn / 159,27 €
Tečaj obnove znanja za prijevoz u cisternama750,00 kn / 99,54 €
Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 1500,00 kn / 66,36 €
Tečaj obnove znanja za prijevoz klase 7500,00 kn / 66,36 €

Usavršavanje za instruktora vožnje A,B,C,CE i D kategorije

Uvjeti za upis, napredovanje i završetka programa

 • završena srednja škola i to za vozača motornog vozila ili tehničara cestovnog prometa, ing. cestovnog prometa ili dipl. ing. cestovnog prometa
 • liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova instruktora vožnje
 • starost 24 godina (može se pristupiti polaganju sa navršenom 21 godinom, ali se licenca dobije sa ispunjenjem zakonskih kriterija)
 • vozačka dozvola

Instruktora vožnje B kategorije

 • valjana vozačka dozvola B kategorije najmanje tri godine

Instruktora vožnje A kategorije

 • završen program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije
 • valjana vozačka dozvola A kategorije

Instruktor vožnje C kategorije i CE

 • završen program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije
 • valjana vozačka dozvola C  te CE kategorije

Instruktor vožnje D kategorije

 • završen program usavršavanja za instruktora vožnje B kategorije
 • valjana vozačka dozvola D kategorije

Potrebni dokumenti za školovanje: Vozačka dozvola, liječničko uvjerenje za instruktora, Domovnica, Rodni list, 2 slike. Ukoliko želi dodatne kategorije, obavezno uvjerenje o položenoj instruktorskoj B kategoriji)

 


U autoškolu Mandić & Megastart možete se upisati i putem interneta!

Ukoliko se želite upisati na ovaj način, dovoljno je da ispunite ovaj obrazac, a mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem roku kako bismo potvrdili Vaš upis.

OIB
Ime
Prezime
Ime oca
Datum i mjesto rođenja
Adresa
Mjesto
Poštanski broj
Telefon
Mobitel
E-mail
Osobna
Vozačka dozvola
Za koje kategorije trebam KOD 95:

Autoškola Mandić 1

Ilica 259, Črnomerec
Zagreb

tel: 01 / 3701 - 398
e-mail: mandic@megastart.hr

Autoškola Mandić 2

Av. Marina Držića 12a
Zagreb

tel: 01 / 3094 - 000
mob: 095 / 8880 - 127
e-mail: drziceva@megastart.hr

Autoškola Megastart Zagreb

Prisavlje 2, Boćarski dom
Zagreb

tel: 01 / 6609 - 035
e-mail: megastart@megastart.hr

Autoškola Megastart Sveta Nedelja

Dr. Franje Tuđmana 6
Sveta Nedelja

tel: 01 / 3370 - 613
e-mail: sv.nedelja@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Samobor

Gundulićeva 2 A
Samobor

tel: 01 / 3336 - 670
e-mail: samobor@megastart.hr

Autoškola Mandić&Megastart Velika Gorica

Ulica kralja Stjepana Tomaševića 21
Velika Gorica

tel: 01 / 6262 - 000
e-mail: v.gorica@megastart.hr

ZATVORI